• ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์
  • เคยผ่านงาน Hardware Programming จะพิจารณาพิเศษ
  • เชี่ยวชาญ Visual Studio .Net โดยเฉพาะ C#

16-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่