• Digital Marketing
  • Online Marketing
  • Social media

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • นิติกร นักกฎหมาย
  • แรงงานสัมพันธ์
  • ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ในงานขายสื่อโฆษณาด้านทีวี 5 ปีขึ้นไป
  • จัดทำแผน และนำเสนอบริการด้านสื่อโฆษณาด้านทีวี
  • มีผลงานทางด้านการขายสื่อโฆษณาทางด้านทีวี

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล