Senior Applicator / Sonographer

MedFocus Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • 1.ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู
  • 2.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา รังสีเทคนิค, เทคนิคการแพ
  • 4.เคยมีประสบการณ์ทำงานด้านอัลตร้าซาวด์จะพิจารณาเป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Supervisor 1 position

MedFocus Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการทำงานในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่น

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer 1 Position/Supervisor

MedFocus Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • ปริญญาตรี, สาขาเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์
  • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานเครื่องอัลตร้าซาวด์
  • มีความอดทน มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล