• วุฒิปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีความรู้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์บัญชีด้านอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป

15-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่