• วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ไม่จำกัดสาขา
 • มี OT ให้,เบี้ยขยัน,โบนัสเงินพิเศษ

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน และแข็งแรง
 • อายุ 25 - 40 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดของ/ยกของ
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับรับวัตถุดิบจะพิจารณาเป็นพิเศ
 • มีความขยัน อดทน และแข็งแรง
 • มีประสบการณ์รับวัตถุดิบ

22-Aug-17

 

Applied
 • วุุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์,ช่างอุตสาหกรรม
 • Maintenance / ช่างซ่อมบำรุง

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน และแข็งแรง
 • เพศชาย , หญิง

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • พนักงานรายวัน(วิจัยและพัฒนา)

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • วุุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานในที่เย็นได้และทำงานล่วงเวลาได้

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาคหกรรมและวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความสามารถในการแปรรูป / ปรุงอาหาร

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขา ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ช่างไฟฟ้า (NS Cold Storage)

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

22-Aug-17

 

Applied
 • วุุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาโลจิสติกส์,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

22-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาการบริหาร การจัดการหรืออุตสาหการ
 • Admin. Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการ

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
 • สาขาอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาช่างกล ช่างยนต์ หรืออุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์การบำรุงรักษาเครื่องจักร

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์และการบริหารแรงงาน

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สาขาคหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้มีการใช้วัสดุที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบฉลากให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย
 • ตรวจแบบของบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งพิมพ์

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และทักษะการใช้ SQL,PHP และโปรแกรมอื่นๆ
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบสูง

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล