• วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี อายุไปไม่เกิน 25 ปี
  • เบี้ยเลี้ยง 300/วัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ฝึกอบรมภายนอก 16 ชม. ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล