ช่างเทคนิค/ไฟฟ้า

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ,ช่างซ่อมบำรุง
 • ตรวจเช็ค PM เครื่องจักร ตู้ Control PLC

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

จป.วิชาชีพ

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ / การบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ในงานจป. อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • ISO 9001:2008 / TS 16949:2009

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

23-Aug-17

 

Applied

นิติกร

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in engineering any filed
 • Age not over 30 years old, Male and Female
 • Good communication skill both pf internally

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Testing
 • Design and Development
 • Engineer

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical, Electrical.
 • Able to travel and work abroad.
 • Good command both of spoken and written English

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related computer
 • Experience about programming language
 • analyze and design computer system

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Statistic, Production management, Econom
 • Age 23 years old up
 • Inventory control and stock management

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good allowances
 • Great opportunity
 • Giving more your experience

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Business or related filed
 • 24 to 27 years old
 • 2 years experience in shipping or customs

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล