• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน Audit
  • ประสบการณ์มหาชน ตลาดหลักทรัพย์Assistant Accounting

18-Aug-17

 

Applied
  • Spring Boot,Hibernate,OAuth,Thyme leaf
  • Agile TDD BDD Rest API
  • Java , Servlet , SaaS , PaaS

17-Aug-17

 

Applied
  • PHP Web Developer Node js
  • VueJS NodeJS Golang MySQL
  • AWS Amazon Web Service

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล