• สัญชาติไทย เก่งภาษาจีน
  • ไม่จำกัดเพศ
  • มีความรับผิดชอบ อดทน smile มี Service Mind

11-Aug-17

 

Applied
  • เก่งภาษาอังกฤษ เก่งภาษาจีน มีบัตรมัคคุเทศก์
  • ไม่จำกัดเพศ รักการเป็น TOUR GUIDE
  • รีบผิดชอบ อดทน smile

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล