Clusters Sales Manager

Legacy Suites Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานบริการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Room Maid

Legacy Suites Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • รักงานบริการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Guest Service Agent (GSA)

Legacy Suites Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • เพศหญิง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Waitress

Legacy Suites Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เสิร์ฟอาหาร
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

คนสวน

Legacy Suites Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Reservation Officer

Legacy Suites Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแล/ติดต่อ/ประสานงาน ลูกค้าที่มาจองห้องพัก
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล