• ปริญญาตรีด้าน Computer Programs
  • เพศหญิง อายุ 22 -30 ปี
  • สามารถอ่าน Drawing งาน Electronics ได้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • อายุ 24-35 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล