• รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้
  • รักในงานบริการ งานขาย มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2.3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
  • รับผิดชอบงานในส่วนของบัญชีบริษัท ฯ
  • ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

16-Aug-17

 

Applied
  • ดูแลและซ่อมบำรุงรถบรรทุก
  • ชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • สามารถขับรถบรรทุกได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล