• เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ

22-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 18-32 ปี ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่ง
 • สามารถเริ่มงานได้เลย

22-Aug-17

 

Applied
 • ช่วยงานช่างและวิศวกร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย-หญิง อายุ 18-30 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร ใบเสนอราคา
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ชาย-หญิง อายุ 18-32 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุง
 • จบปวช., ปวส.ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ก็ได้
 • ชาย-หญิง อายุ 18-32 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล