• วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
 • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บริหารสาขา นำเสนอผลิตภัณฑ์
 • รักงานบริการ งานขาย สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ บริหารจัดการทีมงานและทีมขาย
 • Sales Management บริหารร้านค้า Sales Finance
 • ความรู้ผลิตภัณฑ์ร้านค้ารับบัตร EDC, POS บัตรเครดิต

10-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • วิเคราะห์และสร้างโอกาสทางการตลาดในตลาดต่างจังหวัด
 • ขยายโอกาสทางการตลาดร้านอาหาร/ร้านค้าท้องถิ่น

08-Oct-19

 

Applied
 • Direct Sales, Sales Leader, Manager Sales,Sales
 • Manage Sales, Area Sales, Sales Team Lead
 • Sales ขายบัตรเครดิต, Credit Card Sales,

08-Oct-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • experience in website development / online service
 • understanding of online digital platform concepts
 • Solid knowledge of website analytical tools

07-Oct-19

 

Applied
 • experience in digital marketing and communication
 • Insight gathering and data analytical skill
 • Advance Excel and Microsoft Office

07-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
 • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์

07-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

07-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Contact Center
 • วางแผนการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการ
 • บริหารการตรวจสอบคุณภาพบริการของ Contact Center

07-Oct-19

 

Applied
 • Experience in analytics & modelling domain
 • Credit risk modelling, PD, EAD, LGD Models
 • Devekoping SAS Tools and Automated SAS Projects

07-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied