Technician

Korat Group Engineering Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draftsman

Korat Group Engineering Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป มีความรู้ด้านการอ่าน

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านจัดซื้อ และเสนอราคา

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • อ่านแบบ, ถอดแบบ, เขียนแบบ Auto CAD
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล