• ปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเขียน สะกดคำภาษาไทย
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
  • 1 - 3 years experiences in social media
  • Delivering the clients advertisement projects
  • Digital marketing

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล