• นำเสนอ จำหน่าย และ ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง นำเสนอ ปฎิภาณไหวพริบดี

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ติดตามการชำระเงิน , AR
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน,บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงิน

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล