• จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพได้
  • ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • คิดปริมาณงานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์ ได้ถูกต้อง

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่