IT Support

KING-GOOD Technology (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male/Female, not over 35 years
 • degree in Computer Science or related fields.
 • xperience 3-5 years up

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ฒิปริญาตรี สาขาการตลาด/ขาย
 • ประสบการณ์งานขายสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง 1-3 ปี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย, วุฒิ ม.6 - ปวส
 • Setting เครื่องสปริง (Wire Formming) ไม่น้อยกว่า
 • มีที่พักใกล้บริษัท

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล