• เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
  • งานมั่นคง สามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้
  • ปรับเงินเดือนประจำปี

23-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman ประจำsiteงาน

Kijtanant Ltd., Part.

กรุงเทพมหานคร

  • ปวส. ช่างก่อสร้าง,โยธา
  • วางแผนการดำเนินงาน
  • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่