• ผู้จัดการจัดซื้อ
  • อาหารและเครื่องดิ่ม
  • Purchasing

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • can work under pressure
  • negotiation skill
  • time management

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่