• มีปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธา (หรือปริญญาที่ใกล้เคียง)
  • ปริญญาสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค (จะพิจารณาก่อน)
  • มีประสบการณ์หน้างาน หนึ่งถึงสองปี

07-Aug-17

 

Applied
  • สามารถสื่อสารและอ่านภาษาจีน
  • การจัดเก็บเอกสาร บริษัท และลูกค้า
  • บัญชีขั้นพื้นฐาน (AR/AP)

07-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล