• Total Experiences in Accounting field 8 years
  • Good command of the English language. (speaking)
  • Handle full set of accounting and finance.

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน การขายพื้นที่เช่า 2-5 ปี
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล