• มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่่อสาร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 27-35 yaers old
 • At least 5-8 years' experience in Marketing
 • Proactive and initiative

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35- 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5-8 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 28-35 yaers old
 • At least 2-5 years' experience in modern trade (pa
 • Bachelor's Degree in Business Administration,

12-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล