• มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะทางด้านการขาย
 • มีความสามารถด้านการบริหารจัดการงาน

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • มีความสามารถในด้่านการวิเคราะห์ และการวางแผน

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • สวัสดิการวันหยุดประจำปี ลาป่วย/ลากิจ/พักร้อน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการในการดูแลอาคารสถานที่
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความละเอียดในงาน
 • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพนักงานและการจัดเลี้ยง

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงาน HR & Admin
 • มีประสบการณ์จัดกิจกรรมสัมพันธ์พนักงาน,CSR
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่