• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในด้านงานจัดซื้อโครงการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานส่งสินค้า
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีความรู้เรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารวงจรสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ด้าน Network Technology
 • มีทักษะในการทำ Project Feasibility

23-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้าน Project Management
 • มีทักษะด้านผู้นำ

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านงานสรรหา บุคคลากร
 • ด้านบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
 • ด้านการจัดอบรม

23-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ดี

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล