• ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
  • ตรงต่อเวลา

21-Aug-17

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
  • มีความรับผิดชอบที่รับมอบหมาย

21-Aug-17

 

Applied

Foreman

ICONIC CREATIVE STUDIO CO., LTD.

เชียงใหม่

  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีความขยัน

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล