• Security Analyst
  • Security Engineer
  • Network Security

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Security Operator

i-Secure Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน System / Network / Program
  • ผู้ช่วยในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความปลอดภัย
  • มีความสนใจด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล