• ควบคุมดูแลงานในแผนก QC
  • ละเอียด รอบคอบ รอบรู้
  • มีทักษะการสั่งงานและการสื่อสารที่ดี

02-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่