Sales Coordinator (Central)

Honest Medical Asia Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคนิคการ
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคกลาง
 • ดำเนินการขายให้ได้ตามเป้าในแต่ละเดือนและไตรมาศ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales coordinator ( Northeastern )

Honest Medical Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีความสนใจทางด้านการขาย มีความอดทนและพยายาม
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคอีสาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Coordinator (Eastern)

Honest Medical Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • บุกเบิกตลาดในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการขาย
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์วิจัยทางวิทยาศาส

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ผู้แทนขาย(ภาคกลาง)

Honest Medical Asia Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคนิคการ
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคกลาง
 • ดำเนินการขายให้ได้ตามเป้าในแต่ละเดือนและไตรมาศ

18-Aug-17

 

Applied
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีความสนใจทางด้านการขาย มีความอดทนและพยายาม
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคอีสาน

18-Aug-17

 

Applied

ผู้แทนขาย(ภาคตะวันออก)

Honest Medical Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • บุกเบิกตลาดในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการขาย
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์วิจัยทางวิทยาศาส

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล