• เพศหญิง
  • อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง
  • อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีจิตอาสา

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล