• ทำหน้าที่ประสานงานในการเช็คงาน
  • ปวส / ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • ทำหน้าที่วางแผนการผลิตในส่วนของการผลิต

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor's Degree in business management
  • 3 - 5 years of experience in Automotive parts
  • Good communicate in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Completed Bachelor's Degree in Mechanical Engineer
  • 1 - 3 working experience
  • New graduated are welcomed

09-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่