• มีทักษะในการติดต่อประสานงาน , มีทักษะในการสื่อสาร
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน Coating
  • สามารถคิดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานกระบวนการผลิต

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • At least 3-5 years working experiences
  • Productivity management
  • Manufacturing engineering management

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล