• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขา และธุรการ
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

15-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่