• วุฒิปริญญาตรี
  • ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและ Microsoft Office
  • ประสบการณทำงานด้านบัญชีและการเงิน

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถในการจัดการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและภาษาอังกฤษ

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล