Call Center Supervisor

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Call Center
 • Supervisor
 • Customer Service

17-Aug-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงาน HRM 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน Database
 • มีประสบการณ์ในการ Setup High Availability

15-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • Age not over 30 years old
 • Good spoken and written English is required.

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้าน สารสนเทศ หรือบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการตลาด การขาย ทางด้าน IT
 • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าให้ทราบทิศทางธุรกิจ

15-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • Age not over 30 years old
 • Good spoken and written English is required.

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล