• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พศชาย อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • รู้ระบบการทำงานของคลังสินค้าแบบ FIFO
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล