• งานมีเป้าหมายที่ชัดเจน
  • ลักษณะงานสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • เรียนรู้ง่าย

21-Aug-19

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Environmental Engineering
  • Certificate ISO 14001 and/or ISO 9001
  • knowledge Industrial Waste Reports

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ความมั่นคง ในหน้าที่การงาน
  • ลักษณะงานเด่นชัด
  • มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่