• จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ถ้ามีความรู้ในเรื่อง User Experience Design
  • สามารถออกแบบ Flow chart ได้เป็นอย่างดี

18-Oct-19

 

Applied
  • มีความรู้เกี่ยวกับ MySql
  • พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
  • มีความรู้ด้าน Database Management

15-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่