• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผลักดันทีมงานให้ไปถึงเป้าหมาย
  • สามารถทำงานร่วมกับทั้งภายนอกและภายในองค์กร

16-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่