• เพศ ชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีอาหาร / จุลชีววิทยา
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 7-10 ปี

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 28ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์5ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล