• เพศชายสาขาอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร/โทรคม
  • ประสบการณ์ ด้านงาน โทรศัพท์ จะพิจารณาพิเศษ
  • ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

17-Oct-19

 

Applied
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • เขียนโปรแกรม AD , LDAP และออกแบบ network

17-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่