• ทำงานวิจัย และที่ปรึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • มีทักษะในการนำเสนอต่อการประชุมได้
  • ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์

12-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่