• มีความรู้เรื่องเครื่องCNC
  • ขยัน เรียนรู้งานได้เร็ว มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • สามารถใช้งานโปรแกรมในการออกแบบ Autocad

15-Aug-17

 

Applied
  • ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพหรือผ่านการอบรมเพิ่มเติม
  • ดูแล กำกับงานด้านความปลอดภัย ในโรงงานฯ
  • ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล