• มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
  • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Aug-17

 

Applied
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล