• มีประสบการณ์ในด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 5 ปี
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่