• จัดการงานด้านเอกสารสำคัญทางกฎหมาย หนังสือโต้ตอบฯลฯ
  • จัดการนัดหมาย ลงวันเวลาการนัดประชุม และนัดศาล
  • พิมพ์เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Litigation
  • Provide Legal Advice
  • Labor Matter

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่