• ป.ตรี วิศวโยธา/ไฟฟ้า ปสก.0-3 ปี พลังงานแสงอาทิตย์
  • ปสก.งานออกแบบ คุมงาน ทำรายงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์
  • ประจำสำนักงานลูกค้าได้ /เดินทางไปต่างจังหวัดบ้าง

13-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่