Strategic Marketing

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
  • สวัสดิการประกันกลุ่ม ค่าทันตกรรม
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด และสื่อสารการตลาด

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Manager

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • Bachelor’s /Master degree in Marketing
  • 5 years experienced in marketing
  • Excellent in marketing & business development

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล