• วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย
 • ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ด้านIT
 • งานวิจัยด้าน e-Government

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 • ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศ
 • Data Center,Network,Cloud
 • บริหารโครงการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์การทำงานระบบ Storage
 • Cloud Computing
 • ปรับปรุง Configuration ต่างๆ

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล