• สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีภาวะผู้นำ
  • เคยมีลูกน้องมาก่อน และเคยมีประสบการณ์การสอนงาน
  • มีความรู้ด้านภาษี และเคยทำReport ภาษี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • experience in the field of audit and/or IT
  • Bachelor's Degree or higher in Computer or related
  • Good writing, reading, and speaking skills in Eng

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Compliance.
  • Anti-Corruption Program.
  • Consulting about business law.

11-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่